Koncovky


Koncovka je tradičný Slovenský ľudový nástroj, známy aj ako slovenská fujara. Je to dlhá pastierska flauta s hlbokým, rezonujúcim zvukom. Na koncovke sa hrá hrá fúkaním do jedného konca koncovky a prstom na druhom konci. Tento nástroj má v Slovenskej kultúre bohatú históriu a často sa spája s pastierskou tematikou a ľudovou hudbou. Jeho krásne melódie dokážu evokovať rozľahlú krajinu a tradície slovenského vidieka.