Tímové bubnovanie je populárna činnosť, ktorá zahŕňa používanie bubnov a perkusií ako nástrojov na podporu komunikácie, spolupráce a tímovej práce v rámci skupiny.

Firemná bubnovačka  zahŕňa účastníkov, ktorí sedia v kruhu a hrajú rôzne rytmy na svojich bubnoch alebo perkusiách, pričom sa riadia pokynmi facilitátora.

Výhody teambuildingového bubnovania sú početné. Po prvé, podporuje aktívne schopnosti počúvania, pretože účastníci musia venovať pozornosť jeden druhému, aby zostali synchronizovaní a udržiavali rytmus. Podporuje tiež kreativitu a sebavyjadrenie, pretože každý účastník môže do skupiny prispieť svojim jedinečným zvukom.

Okrem toho firemné bubnovanie je výborné na budovanie tímu a podporuje vybudovanie dôvery a kamarátstva v rámci skupiny. Spoločnou prácou na vytvorení súdržného rytmu môžu účastníci rozvíjať pocit jednoty a spoločného cieľa. To sa môže premietnuť do lepšej komunikácie a spolupráce na pracovisku alebo v iných tímových prostrediach.

Celkovo môže byť bubnovanie ako teambuilding zábavným a pútavým spôsobom, ako podporiť tímovú prácu a spoluprácu a zároveň poskytnúť účastníkom jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

S bubnovaním  v skupinách máme dlhoročné skúsenosti.

Vieme Vám pripraviť program na mieru pre 5-150 účastníkov teambuildingu.

Budeme radi ak nás kontaktujte:

Ján Petrovič
0951 891 719
info@svetbubnov.sk